E-Zasoby

Zasoby dostępne w sieci uczelnianej

Uwaga: aby korzystać z powyższych baz spoza sieci UKW należy posłużyć się programem Cisco VPN Client.

Zasoby dostępne w Otwartym Dostępie

Bazy bibliograficzne

Katalogi centralne