Kontakt

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz

Organizacja imprez

tel. 695 970 100 / 52 32 66 450
e-mail: paulina.gawrych-bukolt@ukw.edu.pl

Sekretariat

tel.: 52 32 66 460 / fax.: 52 32 66 461
e-mail: bibliotekat@ukw.edu.pl

Pozostałe informacje dostępne są w strukturze Biblioteki.