Osoby niepełnosprawne

Budynek posiada windy oraz odpowiednio dostosowane toalety na każdym piętrze. Wszystkie drzwi oznaczone są napisami w języku Braille'a.

Osoby niesłyszące

W Oddziale Wypożyczeń dostępna jest usługa Tłumacza Migam. Aplikacja ta wykorzystuje Polski Język Migowy oraz System Językowo-Migowy i tłumaczy rozmowę online w czasie rzeczywistym. Osoby niesłyszące mogą korzystania z niej od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:00. Usługa posiada miesięczny limit połączeń.

Osoby niedowidzące

W Czytelni Czasopism znajduje się przenośny powiększalnik Portable Video Magnifier.

powiększalnik Portable Video Magnifier
Przenośny powiększalnik Portable Video Magnifier

Kabiny dla osób z dysfunkcją ruchu, słabowidzących oraz niewidomych

W Oddziale Wolnego Dostępu dostępne są kabiny dla osób z dysfunkcją ruchu, słabowidzących oraz niewidomych, które wyposażono w specjalistyczny sprzęt ułatwiający korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

Warunkiem korzystania z kabin jest aktualna karta biblioteczna.

Wyposażenie kabin:

  • przenośnie powiększalniki Portable Video Magnifier
  • urządzenie lektorskie skaner Auto Lektor Light
  • powiększalnik stacjonarny Prodigi Duo 20"
Pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych
Pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece UKW w Bydgoszczy

Trzy zestawy komputerowe wyposażone w:

  • klawiatura dla osób słabowidzących oraz z dysfunkcją ruchu Big Keys LX
  • klawiatura Dolphin wyposażona w duże kontrastowe napisy
  • mysz powiększona Big Track
  • mysz Kensinghton Trackball Orbit Optical z dużą kulką
  • skaner OpticBook
  • oprogramowanie udźwiękowiające Window-Eyes PL
  • oprogramowanie powiększające Super Nova Reader Magnifier
tytuł grafiki
Pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece UKW w Bydgoszczy