Pomieszczenia pracy zespołowej

Znajdują się na II piętrze w obszarze Wolnego Dostępu. Umożliwiają pracę w grupie bez konieczności zabierania materiałów pomocniczych do domu.

Wyposażone są w stoliki, krzesła, dostęp do zasilania oraz Internetu. Czas pracy w pomieszczeniach pokrywa się z godzinami pracy Biblioteki. Każde z nich jest zamykane.

Warunkiem rezerwacji pomieszczenia pracy zespołowej jest aktualne konto biblioteczne, legitymacja studencka/karta biblioteczna oraz brak zaległości na koncie bibliotecznym.

Wcześniejszych rezerwacji można dokonać kontaktując się z Oddziałem Wypożyczeń i Obsługi Użytkowników na II piętrze.

Pomieszczenia pracy zespołowej, Biblioteka UKW w Bydgoszczy (fot. A. Obiała)
Pomieszczenia pracy zespołowej, Biblioteka UKW w Bydgoszczy (fot. A. Obiała)
Pomieszczenia pracy zespołowej, Biblioteka UKW w Bydgoszczy (fot. A. Obiała)
Pomieszczenia pracy zespołowej, Biblioteka UKW w Bydgoszczy (fot. A. Obiała)
Kontakt

tel. 52 32 66 457
e-mail: wypozyczalnia@ukw.edu.pl