Struktura i pracownicy

Sekretariat

lic. Ewa Wójcik
referent
ewojcik@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 460
fax.: 52 32 66 461

Dyrekcja

Dyrektor Biblioteki
dr Aldona Chlewicka-Mączyńska
st. kustosz dyplomowany
aldona.chlewicka@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 460
Zastępca Dyr. ds. Organizacji i Usług
mgr Barbara Maklakiewicz
kustosz
barbara.maklakiewicz@ukw.edu.pl 
tel.: 52 32 66 463
Zastępca Dyr. ds. Zasobów
mgr Dobromiła Anhalt
kustosz
zobromila.anhalt@ukw.edu.pl 
tel.: 52 32 66 462

Pełnomocnik ds. zasobów elektronicznych i szkoleń

mgr Maciej Weryho
st. kustosz dyplomowany
maciej.weryho@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 424

Oddział Wypożyczeń i Obsługi Użytkowników

wypozyczalnia@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 456 (parter)
tel. 52 32 66 457 (II piętro)
kierownik mgr Urszula Hermann
kustosz
urszula.hermann@ukw.edu.pl
mgr Małgorzata Wieczór
kustosz
m.wieczor@ukw.edu.pl
mgr Barbara Zboracka
kustosz
b.zboracka@ukw.edu.pl
mgr Katarzyna Kilichowska
kustosz
k.kilichowska@ukw.edu.pl
mgr Sylwia Maćkowska
kustosz
sylwia.mackowska@ukw.edu.pl
mgr Izabela Budzbon
kustosz
iza.budzbon@ukw.edu.pl
mgr Iwo Leszczyński
mł. bibliotekarz
ivo.leszczynski@ukw.edu.pl
mgr Katarzyna Olejnik
mł. bibliotekarz
katarzyna.olejnik@ukw.edu.pl

Oddział Wolnego Dostępu

kierownik mgr Wioletta Niemirska
kustosz
wniemir@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 458

Sekcja Bibliotekarzy Dziedzinowych

tel. 52 32 66 476 - 478
dr Kazimierz Adamczyk
adiunkt biblioteczny
kazimierz.adamczyk@ukw.edu.pl
mgr Anna Jarczyńska
st. bibliotekarz
ajarcz@ukw.edu.pl
mgr Kamila Jaskulska
st. bibliotekarz
k.jaskulska@ukw.edu.pl
mgr Magdalena Szymukowicz
bibliotekarz
magdalena.szymukowicz@ukw.edu.pl
mgr Sławomir Spasiuk
st. bibliotekarz
slawomir_spasiuk@ukw.edu.pl
mgr Andrzej Suszek
asystent biblioteczny
asuszek@ukw.edu.pl

Sekcja Obsługi Księgozbioru

tel. tel. 52 32 66 471 - 475
mgr Aleksandra Łężyk
st. bibliotekarz
aleksandra.lezyk@ukw.edu.pl
mgr Maja Przyczyna
bibliotekarz
maja.przyczyna@ukw.edu.pl
mgr Anna Nowak
bibliotekarz
anna.nowak@ukw.edu.pl
mgr Patrycja Żak-Nowak
bibliotekarz
patrycja.zak@ukw.edu.pl
mgr Agnieszka Biegaj
bibliotekarz
a.biegaj@ukw.edu.pl
Patrycja Bokiej
mł. bibliotekarz
patrycja.bokiej@ukw.edu.pl

Oddział Czasopism

tel.: 52 32 66 421, 423
czasopisma@ukw.edu.pl
kierownik mgr Elżbieta Sobkiewicz
st. bibliotekarz
elzbieta.sobkiewicz@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 422
mgr Renata Krause
kustosz
renata.krause@ukw.edu.pl
mgr inż. Małgorzata Przybylska
kustosz
malgorzata.przybylska@ukw.edu.pl
mgr Joanna Gaca
bibliotekarz
joanna.gaca@ukw.edu.pl
Lucyna Siewert
bibliotekarz
l.siewert@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 421

Oddział Zbiorów Specjalnych

Pracownia Pamięć Bydgoszczan i Regionu

kierownik mgr Joanna Kosmeja
kustosz dyplomowany
kosmeja@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 442

Pracownia Digitalizacji

mgr Edyta Szymaniak
kustosz
edyta.szymaniak@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 440
mgr Katarzyna Mrotek
asystent biblioteczny
katarzyna.mrotek@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 441

Czytelnia Zbiorów Specjalnych

mgr Justyna Kubiak
st. bibliotekarz
kubjust@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 447

Organizacja imprez

mgr Paulina Gawrych
bibliotekarz
paulina.gawrych@ukw.edu.pl
tel.: 695 970 100
tel.: 52 32 66 450

Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich

mgr Maria Czarnecka-Dąbek
st. kustosz dyplomowany
maria.czarnecka@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 446

Oddział Magazynów

tel. 52 32 66 412
kierownik mgr Bogumiła Błaszkiewicz
kustosz
bblasz@ukw.edu.pl
mgr Regina Redlak
kustosz
regina.redlak@ukw.edu.pl
mgr Maria Brzezińska
st. bibliotekarz
mgr Anna Krawczyk
bibliotekarz
anna.krawczyk@ukw.edu.pl
Grażyna Skrycka
st. magazynier
grazyna.skrycka@ukw.edu.pl

Sekcja Informacji Naukowej

Baza Dorobku Naukowego Pracowników UKW

tel. 52 32 66 426
bibliografia@ukw.edu.pl
mgr Małgorzata Zmitrowicz
kustosz dyplomowany 
m.zmitrowicz@ukw.edu.pl
mgr Małgorzata Kamzol
adiunkt biblioteczny
malgorzata.kamzol@ukw.edu.pl
mgr Barbara Łuszczek
asystent biblioteczny
barbara.luszczek@ukw.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

tel.: 52 32 66 455
wm@ukw.edu.pl
mgr Izabela Zając
st. bibliotekarz
izabela.zajac@ukw.edu.pl

Oddział Opracowania Zbiorów

kierownik mgr Marlena Szczygielska
kustosz
marlasz@ukw.edu.pl
tel.: 52 32 66 451
mgr Ewa Wiśniewska
kustosz
weka@ukw.edu.pl
mgr Alina Panek
kustosz
alinapanek@ukw.edu.pl
mgr Elżbieta Kalicka
st. bibliotekarz
e.kalicka@ukw.edu.pl
mgr Anna Dąbka-Dreżewska
st. bibliotekarz
dabka@ukw.edu.pl
mgr Małgorzata Paszek
st. bibliotekarz
mpaszek@ukw.edu.pl

Oddział Gromadzenia Zbiorów

tel.: 52 32 66 431
gromadzenie@ukw.edu.pl
kierownik: mgr Hanna Kalinowska
kustosz
hanna.kalinowska@ukw.edu.pl
mgr Elżbieta Kaczmarowska
kustosz
e.kaczmarowska@ukw.edu.pl
mgr Wioletta Apanasiewicz
kustosz
wioletta.apanasiewicz@ukw.edu.pl

Sekcja Melioracji

tel. 52 32 66 432 
mgr Agnieszka Strzelecka
kustosz
astrzel@ukw.edu.pl
mgr Aleksandra Wiśnicka-Kowalska
st. bibliotekarz
wisnicka@ukw.edu.pl

Sekcja Kontroli

mgr Izabela Strzała
kustosz
izabela.strzala@ukw.edu.pl

Sekcja Informatyzacji

mgr Paweł Zwierzchowski
pawel.zwierzchowski@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 466

Biblioteka Psychologiczna

ul. Staffa 1
tel.: 52 370 84 07
psychbibl@ukw.edu.pl
kierownik mgr Urszula Siwek
kustosz
urszula.siwek@ukw.edu.pl
mgr Małgorzata Olech-Siuchnińska
bibliotekarz
malgorzata.olech@ukw.edu.pl