Zgłaszanie dorobku naukowego

Wszystkie opisy bibliograficzne w Bazie Dorobku Naukowego Pracowników UKW tworzone są na podstawie dostarczanych przez autorów publikacji, oryginalnych lub kopii.

Publikacje należy dostarczać do Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki UKW:

 • w formie drukowanej - pokój 2.5, I piętro, godz. 8.30-15.00
 • lub elektronicznej na adres: bibliografia@ukw.edu.pl

Dostarczane materiały muszą zawierać:

 • W przypadku artykułów:
  - pierwszą i ostatnią stronę artykułu,
  - informację o czasopiśmie: rok wydania, numer, numery stron artykułu.
 • W przypadku rozdziałów z książek:
  - pierwszą i ostatnią stronę rozdziału,
  - okładkę, stronę tytułową i redakcyjną oraz spis treści.
 • W przypadku książek i monografii:
  - oryginalną publikację do księgozbioru Biblioteki.
 • W przypadku innych form publikacji:
  - dane pozwalające na identyfikację dokumentu.